Bio

Małgorzata Pawlak

Portfolio do pobrania

Urodzona w 1991 roku w Opolu Lubelskim, od 2007 roku mieszka w Lublinie. Studiowała Malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS, w pracowni profesora Jacka Wojciechowskiego. W roku 2014 obroniła z wyróżnieniem dziekańskim dyplom licencjacki, w roku 2016 otrzymała wyróżnienie za dyplom magisterski. Prezentowała prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych, w kraju i za granicą. Brała udział w dwóch programach rezydencyjnych: w Les ateliers des Sœurs Macarons (Nancy, Francja, 2017) oraz w Atelier Salzamt (Linz, Austria, 2019, w ramach międzynarodowego programu współpracy kulturalnej CreArt). W 2019 roku za działalność artystyczną otrzymała na Lubelskiej Gali Kultury Nagrodę Okolicznościową, w roku 2020 została laureatką dwóch nagród: Grand Prix na 13. edycji Konkursu im Eugeniusza Gepperta oraz Lubelskiej Nagrody Kulturalnej Żurawie w kategorii obrazu. Jej działalność artystyczna została także wyróżniona Nagrodą Artystyczną Miasta Lublin (2021). Obecnie jest doktorantką na macierzystej uczelni.

 

Tekst autorski towarzyszący wystawie Pal licho! w Galerii BWA Drewniana

Tekst Agnieszki Cieślak towarzyszący wystawie Bez obrazy do pobrania ze strony Galerii Labirynt.

Tekst towarzyszący wystawie Zmiana czasu w Galerii Nanazenit.

https://www.instagram.com/rzalgomatamawlak/

Wywiad z Małgorzatą Pawlak towarzyszący wystawie Powiększenie w Galerii Labirynt 

 

Małgorzata Pawlak

Download portfolio

Born in 1991 in Opole Lubelskie, she has been living in Lublin since 2007. She studied Painting at the Faculty of Arts at UMCS, in the studio of professor Jacek Wojciechowski. In 2014, she defended her bachelor’s graduate work with dean’s honors, in 2016 she received a distinction for her master’s degree. She presented her works at several dozen collective and several individual exhibitions, both in Poland and abroad. She participated in two residency programs: at Les ateliers des Sœurs Macarons (Nancy, France, 2017) and at Atelier Salzamt (Linz, Austria, 2019, as part of the international cultural cooperation program CreArt). In 2019, she received the Occasional Award at the Lublin Culture Gala for her artistic activity. In 2020, she won two awards: the Grand Prix at the 13th edition of the Eugeniusz Geppert Competition and the Lublin Cultural Award Żurawie in the image category. Her artistic activity was also awarded with the Artistic Prize of the City of Lublin (2021). Currently, she is a PhD student at her alma mater.