Bio

Małgorzata Pawlak

Urodzona w 1991 roku w Opolu Lubelskim, od 2007 roku mieszka w Lublinie. Studiowała Malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS, w pracowni profesora Jacka Wojciechowskiego. W roku 2014 obroniła z wyróżnieniem dziekańskim dyplom licencjacki, zaś w roku 2016 otrzymała wyróżnienie za dyplom magisterski. Była stypendystką dwóch programów stypendialnych: Stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów oraz Stypendium Prezydenta Miasta Lublina dla najlepszych studentów i doktorantów. W czerwcu 2020 roku otrzymała Grand Prix na 13 edycji Konkursu im Eugeniusza Gepperta. Obecnie jest doktorantką na macierzystej uczelni. 

Tekst Agnieszki Cieślak towarzyszący wystawie Bez obrazy do pobrania ze strony Galerii Labirynt.

Tekst towarzyszący wystawie Zmiana czasu w Galerii Nanazenit.

 

Małgorzata Pawlak

Born in 1991 in Opole Lubelskie, since 2007 she has been living in Lublin. She studied Painting at the Faculty of Art of UMCS in Lublin in the workshop of Professor Jacek Wojciechowski. In 2014 she received the Dean’s distinction award for bachelor’s diploma, then in 2016 she received distinction for master’s diploma. She is a laureate of two scholarship programmes: the Scholarship of the Rector of UMCS for the best students, and the Scholarship of President of Lublin for the best students and postgraduates.