Bio

Małgorzata Pawlak

Urodzona w 1991 roku w Opolu Lubelskim, od 2007 roku mieszka w Lublinie. Studiowała Malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS, w pracowni profesora Jacka Wojciechowskiego. W roku 2014 obroniła z wyróżnieniem dziekańskim dyplom licencjacki, zaś w roku 2016 otrzymała wyróżnienie za dyplom magisterski. Prezentowała prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych, w kraju i za granicą. Była stypendystką dwóch programów stypendialnych: Stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów oraz Stypendium Prezydenta Miasta Lublina dla najlepszych studentów i doktorantów. Brała udział w dwóch programach rezydencyjnych: w Les ateliers des Sœurs Macarons (Nancy, Francja, 2017) oraz w Atelier Salzamt (Linz, Austria, 2019, w ramach międzynarodowego programu współpracy kulturalnej CreArt). W maju 2019 roku na Lubelskiej Gali Kultury otrzymała za działalność artystyczną Nagrodę Okolicznościową, zaś w czerwcu 2020 roku otrzymała Grand Prix na 13 edycji Konkursu im Eugeniusza Gepperta. W październiku 2020 roku została laureatką Lubelskiej Nagrody Kulturalnej Żurawie w kategorii obrazu. Obecnie jest doktorantką na macierzystej uczelni. 

 

Tekst autorski towarzyszący wystawie Pal licho! w Galerii BWA Drewniana

Tekst Agnieszki Cieślak towarzyszący wystawie Bez obrazy do pobrania ze strony Galerii Labirynt.

Tekst towarzyszący wystawie Zmiana czasu w Galerii Nanazenit.

https://www.instagram.com/rzalgomatamawlak/

Wywiad z Małgorzatą Pawlak towarzyszący wystawie Powiększenie w Galerii Labirynt 

 

Małgorzata Pawlak

Born in 1991 in Opole Lubelskie, she has been living in Lublin since 2007. She studied Painting at the Faculty of Arts at UMCS, in the studio of professor Jacek Wojciechowski. In 2014, she defended her bachelor’s degree with dean’s honors, and in 2016 she received an award for her master’s degree. She has presented her works at several dozen collective and several individual exhibitions in Poland and abroad. She was a scholarship holder of two scholarship programs: UMCS Rector’s Scholarship for the best students and the Mayor of Lublin Scholarship for the best students and doctoral students. She participated in two residency programs: at Les ateliers des Sœurs Macarons (Nancy, France, 2017) and at Atelier Salzamt (Linz, Austria, 2019, as part of the international cultural cooperation program CreArt). In May 2019, at the Lublin Cultural Gala, she received the Occasional Award for her artistic activity, and in June 2020 she received the Grand Prix at the 13th edition of the Eugeniusz Geppert Competition. In October 2020 she won the Lublin Cultural Award Żurawie in the image category. Currently, she is a PhD student at her alma mater.